ons verhaal

wie zijn wij?

Wij Sjef en Hanneke zijn de pluimveehouders achter Eibaar. Samen met onze kinderen Jan, Gijs, Hein en Marieke beleven we dagelijks de boerderij in al haar facetten. Dit is onze passie.

Omdat pluimveehouden voor ons meer is dan alleen eieren produceren hebben we in 2011 Eibaar bedacht wat staat voor de aaibaar en onze achter naam de Baar. Dat is wat we willen zijn toegankelijk – aaibaar. Onder die naam zijn we in 2012 eieren gaan verkopen waarbij we ons willen onderscheiden van de rest op basis van transparantie en versheid.

Deze manier van werken is ontzettend leuk door de betrokkenheid van consumenten bij ons product.

Over ons stappen

gevaar? waar?

Over onze kippen

proces

kippen

Kippen zijn bijzonder actieve dieren. Ze kakelen wat af op een dag. Aan de manier waarop hoor je in wat ze wil vertellen. Ze hebben vele verschillende kakels. Zo kan ze o.a. tevreden kakelen, enthousiast, boos, klagerig en waarschuwend voor gevaar. Kippen zijn bosvogels, ze zoeken beschutting als er gevaar dreigt, ze scharrelen graag, leggen bij voorkeur samen eieren op een rustig plekje. Een kip heeft ook haar relaxmomenten. Ze geniet van een stofbad en van zonnebaden. Door alle uren die wij in de stal lopen verstaan we de kakels van de kip en spelen in op haar behoeftes. Een gelukkige kip kan heel veel eieren leggen.

Benieuwd wat wij doen elke dag?

Kakelende hennen

Stofbadende hennen

Zonnebadende hennen

Sterrenhotel

Beschutting

Duurzaamheid stappen

toekomstblik

duurzaamheid

Wij zijn derde generatie op deze boerderij. Onze voorouders hebben met de beste inzichten van hun tijd het bedrijf ontwikkeld. Wij maken net als hen bewuste keuzes met een duurzame blik. Het gaat ons om volhoudbaarheid en het kunnen doorschuiven naar een volgende generatie.

Dierenwelzijn op de 1e plaats

Dierenwelzijn op de 1e plaats

Gezonde gelukkige hennen zijn de basis van ieder pluimveebedrijf.

Witte eieren

Witte eieren

Witte eieren zijn beter voor het milieu omdat voor een wit ei minder grondstoffen nodig zijn. Kippen die witte eieren leggen hebben namelijk minder voer nodig en leggen ook nog eens meer eieren. Hierdoor hebben witte eieren een lagere CO2 print dan bruine hebben.

Transparantie en verbinding

Transparantie en verbinding

Open en eerlijk het verhaal vertellen over het pluimveebedrijf en de productie van eieren, maar ook open staan voor de zienswijze van de consument zorgt voor begrip voor elkaar. Dit is waarom wij ons verhaal vertellen en iedereen hier welkom is. Wij gaan graag het gesprek aan. Samen komen we verder.

Gezonde positie

Gezonde positie

Onze keuze is zoveel mogelijk eieren te verkopen in de regio en een directe verbinding te hebben met de consument. Wij ontvangen op deze manier tot op heden altijd een eerlijke prijs voor onze producten. Hierdoor worden wij in staat gesteld ons bedrijf te runnen zoals de maatschappij dat wenst.

Wel overwogen keuzes in voer

Wel overwogen keuzes in voer

De grondstoffen van het uitgebalanceerde voer dat de kippen krijgen komt zoveel mogelijk uit de eigen regio. Het voer bestaat grotendeels uit tarwe en mais. In het voer gaan ook reststromen zoals koolzaadschroot en zonnebloemschroot. Slechts een paar procent bestaat uit soya-schroot. Dit is dan wel RTRS gecertificeerd soya-schroot. Dat wil zeggen dat er geen ontbossing voor de teelt van deze soya heeft plaatsgevonden. Verder zitten er vitaminen en mineralen in het voer zodat de hen nergens een gebrek aan heeft. De voederbestanddelen zijn allemaal NonGMO. Dat wil zeggen dat de planten waaruit deze grondstoffen zijn gegroeid niet genetisch zijn gemanipuleerd.

Biodiversiteit en landschappelijke inpassing

Biodiversiteit en landschappelijke inpassing

Bloeiende akkerranden langs de uitloopweide van de kippen dragen bij aan de biodiversiteit. Er zijn steeds meer insecten, vlinders en vogeltjes die zich hier ophouden. Ook de wilgensingels in de uitloop dragen bij aan de biodiversiteit. M.n. ook doordat ze heel vroeg bloeien wat aantrekkelijk is voor de bijen. De beplanting zorgt ervoor dat ons bedrijf opgaat in het landschap.

Beperken emissies

Beperken emissies

Met de nieuwste technieken zorgen we voor een steeds verdere reductie van de uitstoot van stikstof en fijnstof. Zo ligt de N-stikstof uitstoot per hen van onze nieuwste stal die is gebouwd in 2019 70% lager dan van de stal waarmee we destijds in 2004 met legkippen zijn begonnen.

Energie-producerend

Energie-producerend

De zonnepanelen die op de daken van de stallen liggen brengen gemiddeld meer energie op dan dat wij zelf nodig hebben. Deze energie wordt terug geleverd aan het net.
Van de mest die onze hennen produceren wordt energie gemaakt in de biomassacentrale in Moerdijk. Goed voor het verbruik van ongeveer 350 huishoudens. De waardevolle fosfaat die bij verbranding achterblijft in de as wordt teruggewonnen.

Maatschappelijk betrokken

Maatschappelijk betrokken

Ons bedrijf is een erkend leerbedrijf. Het is ontzettend mooi om studenten te zien groeien gedurende hun stageperiode hier, evenals hun liefde voor pluimvee. Studenten dierhouderij kiezen niet snel voor een pluimveestage. Hier geldt onbekend maakt onbemind!

  • Kom je ook gezellig langs?

  • Bezoek